🎍Green Bamboo Media & Event hân hạnh đồng hành🎍
🎉HSE CONTEST 2020_ Công ty điều hành dầu khí Biển Đông🎉
#HSECONTEST2020

————————————————–

🥇Công ty Green Bamboo Media & Event đồng hành cùng các hoạt động event của Quý Công ty dựa trên giá trị cốt lõi: Phục vụ khách hàng như phục vụ chính người thân của mình 💝
╔════════════════════════╗
🍃 𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐁𝐀𝐌𝐁𝐎𝐎 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀 & 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓
Cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp toàn quốc.
╚════════════════════════╝
#greenbamboomediaevent
#truyenthongvasukientrucxanh
#GBMteam

-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵-̵
𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐁𝐚𝐦𝐛𝐨𝐨 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 & 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐂𝐨., 𝐋𝐭𝐝
📞 Hotline: 0946.823.027 (Ms.Truc).
📧 Email: info@greenbamboomedia.vn
🌐 Website: www.greenbamboomedia.vn
🌎 Page: greenbamboomedia