Project Description

[BDPOC] Hội nghị Sơ Kết 6 Tháng Triển Khai Nhiệm Vụ 6 Tháng Cuối Năm & Đại Hội Thi Đua Yêu Rước Lần Thứ I (2022-2025)

🎲 Green Bamboo Media & Event – đối tác tin cậy tổ chức sự kiện hội nghị của Bien Dong POC.

Tổ Chức Hội Nghị Thi Đua Yêu Nước Cho Biển Đông POC

Hình ảnh 1

Tổ Chức Hội Nghị Thi Đua Yêu Nước Cho Biển Đông POC

Hình ảnh 2

Hình ảnh 3

Hình ảnh 4

Hình ảnh 5

Hình ảnh 6

Giá trị cốt lõi của Green Bamboo Media & Event là mang lại những dịch vụ tốt nhất nhằm đáp ứng những kỳ vọng của khách hàng, giúp khách hàng đạt được những mục tiêu lâu dài trong chiến lược kinh doanh.

🎀 Và cho dù khách hàng ở bất cứ tỉnh thành nào trên Toàn Quốc, hãy gọi cho chúng tôi: nhanh chóng, tiết kiệm, an tâm & hài lòng là trách nhiệm của Green Bamboo Media & Event.